MVO en Ons Beleid

Een hot item in de zakelijke wereld: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Kort gezegd het nieuwe ondernemen waarbij rekening wordt gehouden met een juiste balans tussen People, Planet en Profit.

Wij proberen dit nieuwe ondernemen zoveel mogelijk door te voeren in het beleid. Lees hieronder meer over de wijze waarop wij de richtlijnen in ons beleid toepassen.

"Een schoon plan voor een schoon resultaat."

People

Schoonmaak wordt uitgevoerd door mensen. Personeel is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid. Hoofddoel is duurzame inzetbaarheid: personeel gemotiveerd, gezond en gerespecteerd houden en verzuim zoveel mogelijk beperken, nu maar ook in de toekomst. Hier wordt aan gewerkt door middel van opleiden en het creëren van optimale werkomstandigheden.

 • Opleiden
  Alle medewerkers wordt tenminste een Basisopleiding Schoonmaakonderhoud geboden. Dit vergroot de kennis over de juiste werkwijze en ergonomie. Tevens worden motivatie, betrokkenheid en wederzijds begrip gestimuleerd.
  Medewerkers met een grotere leerbehoefte en –capaciteit kunnen specialisatieopleidingen volgen met kans op doorgroeimogelijkheden.
 • Optimale werkomstandigheden
  Schoonmaakwerk is fysieke, intensieve arbeid. Gestreefd wordt naar optimale werkomstandigheden om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Medewerkers ontvangen de nodige hulpmiddelen en beschermingsmaterialen en worden voorgelicht over de juiste werkhoudingen, om lichamelijke overbelasting te voorkomen. Bovendien kan het werk zo door de oudere werknemer blijven worden uitgevoerd.
  Er wordt minimaal met agressieve schoonmaakmiddelen gewerkt en in toenemende mate met ecologische producten. Het streven is uiteindelijk volledig ecologisch te werken.
  De Internationale mensenrechten mogen onder geen enkele omstandigheid worden geschonden. In het geval dat dit toch plaatsvindt zullen er passende maatregelen worden genomen.
 • Stimuleren van gezondheid
  Goede gezondheid zal op termijn het ziekteverzuim beperken en de werkmotivatie hoog houden. Om bij te dragen aan de gezondheid van medewerkers bieden we op kantoor de meest recente informatie aan over juiste voeding en juiste lichaamshoudingen. Tevens worden voornamelijk gezonde, verantwoorde tussendoortjes aangeboden en is het aanbod van suikerhoudende dranken sterk teruggedrongen.
  Aangezien veel mensen met privéproblemen kampen, verdient de psychische gezondheid ook de nodige aandacht. Met regelmatig contact wordt medewerkers indien gewenst ondersteuning en advies geboden.
  Naast minder en kortere ziektegevallen, verwachten wij dat deze aanpak de algehele werktevredenheid zal verhogen.
 • Verzuim zoveel mogelijk beperken
  Met het naleven van een strak verzuimbeleid en de advisering van de arbodienst wordt beoogd verzuim zo kortdurend mogelijk te houden. Bovendien is het verzuimbeleid recentelijk aangescherpt; bij langdurige ziekte kan nu op een externe werkplek (waarbij de werksituatie aanpasbaar is aan de benutbare mogelijkheden) worden gewerkt, met als doel zo snel mogelijk weer terug te keren in het eigen werk.
  Ten slotte wordt getracht ziekte zoveel mogelijk te voorkomen door een gezonde leefstijl te stimuleren onder het personeel door het aanbieden van informatie, gezonde tussendoortjes en eventueel te ondersteunen bij moeilijke (thuis)situaties.
  "Wij merken dat onderling contact met wederzijds respect voor culturen en personen de loyaliteit stimuleert en uitval beperkt."
 • Momenteel wordt onderzocht hoe re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking in de praktijk kan worden toegepast.

Planet

Het milieu staat in de volle aandacht. Van iedereen wordt verwacht schade en vervuiling aan de aarde zoveel mogelijk te beperken.

Vervuiling dient te worden opgeruimd, maar ook schoonmaak zorgt voor de nodige ‘vervuiling’. Omdat de nadruk ligt op snelheid en kostenbesparing wordt er vaak met agressieve middelen gewerkt die de nodige verontreiniging met zich meebrengen.
Wij vinden dat in de schoonmaakbranche voldoende aanpassingen kunnen worden gedaan om klimaatneutraal te kunnen werken. Wij hebben de volgende maatregelen toegepast om ons productieproces te verduurzamen:

"Een schoon plan voor een schoon resultaat."

 • Groene producten | Afname productgebruik
  Er wordt gelet op doseringen, meer microvezel toegepast (zonder schoonmaakmiddelen) én er is gestart met het gebruik van ecologische schoonmaakmiddelen. Het doel is in de loop der tijd geheel over te stappen op ecologische middelen en microvezel.
 • Recycling en hergebruik
  Materialen worden hergebruikt en er wordt ook voor tweedehands materialen gekozen. Dit werkt niet alleen milieubesparend, maar ook kostenbesparend en werkt minstens zo goed. Natuurlijk wordt telkens afgewogen of hergebruik de meest energiezuinige en kostenbesparende optie is.
 • Afvalscheiding
  Afval wordt gescheiden in papier, plastic en restafval. Tevens zorgt de toenemende digitalisering voor een vermindering van het inktgebruik, papiergebruik en afval.
 • Duurzaam vervoer
  Bedrijfsauto’s worden enkel ingezet waar nodig. Medewerkers worden gestimuleerd fietsend naar hun werkplek te gaan. Hiervoor wordt een fietsplan opgesteld. Momenteel wordt door een groot deel gefietst voor een goed doel via Opdefietswerktbeter.nl.
  Momenteel beschikken we reeds over een milieuvriendelijkere auto en onderzoeken we andere milieuvriendelijke vormen om ook de andere auto’s te vervangen.

Profit

Een goede toepassing van de punten bij People en Planet zal zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen.

 • Fietsen voor een goed doel
  Om een steentje bij te dragen aan de maatschappij hebben we besloten deel te nemen aan het initiatief van Opdefietswerktbeter.nl. Hierbij worden medewerkers gestimuleerd vooral met de fiets naar het werk te gaan, wat goed aansluit bij ons gezondheidsbeleid. De afgelegde kilometers zorgen vervolgens voor een bijdrage aan een goed doel ‘Het Vergeten Kind’.
  "Een zogegezegde win-winsituatie!"
 • Sponsor Urgenda
  Met milieuverbetering als uitgangspunt is besloten Urgenda te sponsoren. Urgenda is de organisatie die samen met bedrijven en overheid streeft naar een volledig duurzaam Nederland. Een geweldig initiatief, dat we ten zeerste toejuichen!

Doorzoek de website

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Offerte aanvragen

Vraag nu een geheel vrijblijvend offerte aan via het contactformulier of maak gebruik van de onderstaande gegevens en ontdek de mogelijkheden.

vca-logo
Ras-logo
MVO-logo
SIEV_logo_fc_1
bg